Hàng Trung Quốc mới về ngày 14/10/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 14/10/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1  VPL – EX250 -Cường độ chiếu   sáng 3.300 Ansi Lumens
    – Độ phân giải: XGA (1024×768 x 3 Pixels)
    -Độ tương phản: 3.300:1, Zoom cơ: 1.6X, 
Sony
  1
ducdt c   thủy  Hàng   đã về đủ
2  VPL-CX276 – Cường độ sáng   : 5.200 Ansi Lument,
    – Độ tương phản: 3.000:1; Zoom cơ: 1.5X
    – Độ phân giải: XGA (1024×768 Pixels)
   
Sony 1 ducdt c thủy  Hàng đã về đủ
3 FSX027WF           116 DUNGLT A DU Hàng đã về đủ
4 HN58C1001P-15 5 TUYENNV Anh Huệ Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay