Hàng Trung Quốc mới về ngày 15/10/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 15/10/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 MCF-6X-AC110V LINE
    SEIKI

                    5
Thangtv anh   Tuấn

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay