Hàng Trung Quốc mới về ngày 22/11/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 22/11/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 IR2233JPBF IC DRIVER   BRIDGE 3PHASE 44PLCC 20 TUYENNV Anh Tự Hàng  đã về đủ SL
2 T2295A Lâm   xác nhận lại giá ngày 01/11/2016 Toshiba           100 KHOATHV Anh Việt Hàng  đã về đủ SL
3 STR736FV0T7 ST TQFP-100               5 KHOATHV Anh Minh Hàng  đã về đủ SL
4 2360AD 20 Thangtv Anh Nam Hàng  đã về đủ SL
5 CR-2477/HFN BATTERY LITHIUM   3V 24MM W/PCTERM Panasonic  22 DUNGLT A MẠNH CƯỜNG Hàng  đã về đủ SL
6 EX-13EA
    (EX-13EAD và EX-13EP)
Panasonic 6 DUNGLT Anh Trương  Hàng    đã về đủ SL 
7 GMR-32B 1 HUYVN ANH VIÊN Hàng  đã về đủ SL
8 TG322420GNCWA-01 1 HUYVN ANH   KHÁNH  Hàng  đã về đủ SL
9  D-Y59B   lengt wire 5m / chiều dài dây 5m
   
   
SMC 8 Loantt Anh Đăng   Hào Hàng  đã về đủ SL
10 đèn led mẫu dự   án việt hưng   2 kiện  Hàng  đã về đủ SL

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay