HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 23082016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 23/08/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 SWITCH   2 gạt hông cạnh Khoảng   cách chân 2.54mm http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,Kết quả hình ảnh cho NOVA-945GSE-N270-R20,http://g-search2.alicdn.com/bao/uploaded/i3/TB1neSJFVXXXXbmXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,PS2801-4 SOP16光耦 光隔离器 - 光电输出 全新进口原装 可直拍310 DONGPT Hàng   đã về đủ
2 DIPSW03-R DIP   Swich 3 Slide type, RED color  3030 DONGPT Hàng   đã về đủ
3 Jumb   đôi 2*40, 2.54mm, cao 19mm Jumb   dài 19MM 2*40P 2.54 phần nhựa rộng 2.5mm 400 DONGPT Hàng   đã về đủ
4 1N4007   SMD  Có   data kèm theo dưới 2020 DONGPT Hàng   đã về đủ
5 HY710 Kết quả hình ảnh cho M95A-02-NCH-STD,Kết quả hình ảnh cho M95A-02-NCH-STD   Thermal Grease http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,Kết quả hình ảnh cho NOVA-945GSE-N270-R20,http://g-search2.alicdn.com/bao/uploaded/i3/TB1neSJFVXXXXbmXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,https://gd1.alicdn.com/bao/uploaded/i1/38838966/TB2ZPEtqpXXXXXAXXXXXXXXXXXX_!!38838966.jpg_50x50.jpg_.webp,https://gd1.alicdn.com/bao/uploaded/i1/38838966/TB2ZPEtqpXXXXXAXXXXXXXXXXXX_!!38838966.jpg_400x400.jpg_.webp10 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
6 15W 10 Ohm Resistor 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
7 M601 Opto 50 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
8 KA78R15 Regulator 10 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
9 HCPL-314J   Opto 30 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
10 FSS1500NST Pressure Sensor 10 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
11 P40NF10L MOSFET 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
12 ADM3202ARNZ RS232 Driver 10 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
13 A7W Kết quả hình ảnh cho M95A-02-NCH-STD   Diode      (BAV99) http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,Kết quả hình ảnh cho NOVA-945GSE-N270-R20,http://g-search2.alicdn.com/bao/uploaded/i3/TB1neSJFVXXXXbmXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,PS2801-4 SOP16光耦 光隔离器 - 光电输出 全新进口原装 可直拍,http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,Kết quả hình ảnh cho NOVA-945GSE-N270-R20,http://g-search2.alicdn.com/bao/uploaded/i3/TB1neSJFVXXXXbmXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,https://gd1.alicdn.com/bao/uploaded/i1/38838966/TB2ZPEtqpXXXXXAXXXXXXXXXXXX_!!38838966.jpg_50x50.jpg_.webp,https://gd1.alicdn.com/bao/uploaded/i1/38838966/TB2ZPEtqpXXXXXAXXXXXXXXXXXX_!!38838966.jpg_400x400.jpg_.webp,高压瓷片电容 1KV 471K 全新 1000/包=25 国产全新 实物图50 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
14 1R0  Inductor   (CM453232-1R0) 30 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
15 KCD1-104 Switch 50 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
16 R018 Resistor 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
17 R012 Resistor 20 DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
18 PS2 DS-07-03 50 DINHTTK Anh   Quang Hàng   đã về đủ
19 PS2 50 DINHTTK Anh   Quang Hàng   đã về đủ
20 Dây nối PS2 50 DINHTTK Anh   Quang Hàng   đã về đủ
21  MAL212855228E3 铝电解电容, 128 SAL-RPM系列, 2.2 µF, ± 20%, 16 V, 7 mm, 径向引线 1166622 10 DUNGLT A   SANG  Hàng   đã về đủ
22 ZGA20RU1100i GSM/GPRS/g built-in antenna, PCB antenna, signal Super, quality assurance   Thông số: 12V-5rpm, đã từng đặt hàng nhiều     lần TQ 100 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
23 PC929 yêu   cầu mua đúng mã hàng SHARP 100 Loantt Anh Thái Hàng   đã về đủ
24 UC3844B yêu   cầu mua đúng mã hàng 10 Loantt Anh Thái Hàng   đã về đủ
25 IP175G Kết quả hình ảnh cho M95A-02-NCH-STD,Kết quả hình ảnh cho M95A-02-NCH-STD   yêu cầu mua đúng mã hàng http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,Kết quả hình ảnh cho NOVA-945GSE-N270-R20,http://g-search2.alicdn.com/bao/uploaded/i3/TB1neSJFVXXXXbmXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,https://gd1.alicdn.com/bao/uploaded/i1/38838966/TB2ZPEtqpXXXXXAXXXXXXXXXXXX_!!38838966.jpg_50x50.jpg_.webp,https://gd1.alicdn.com/bao/uploaded/i1/38838966/TB2ZPEtqpXXXXXAXXXXXXXXXXXX_!!38838966.jpg_400x400.jpg_.webp,SENSOR CURRENT 300A 5V BI MOD | L01Z300S05 | MT7177-ND | Digi-Key Corp.10 Loantt         Anh Dũng Hàng   đã về đủ
26 IN4007 Hàng   đổi cho khách 20000 Loantt Chú   Minh Hàng   đã về đủ
27 6MBP160VCA060-01    A50L-0001-0436  全新 FANUC 1 Loantt Anh Nguyện Hàng   đã về đủ
28 SFIC-100APb Trung   Quốc  10 ducdt Anh   Thái Hàng   về thừa 7 pcs
29 MR4030 IGBT 30 ducdt Anh   Thái Hàng   đã về đủ
30 E2E-S05S12-WC-C1   2M Omron 5 Thangtv Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
31 HT27C020-70 Holtek Hồ sơ lái xe hiện nay [giá rẻ] 4F 5.5V SP-Z Camry KAMCAP farad tụ điện dung cao,现货热销 超级电容 法拉电容 双层电容 5.5V4F  V型,现货热销 超级电容 法拉电容 双层电容 5.5V4F  V型,Hồ sơ lái xe hiện nay [giá rẻ] 4F 5.5V SP-Z Camry KAMCAP farad tụ điện dung cao,Hồ sơ lái xe hiện nay [giá rẻ] 4F 5.5V SP-Z Camry KAMCAP farad tụ điện dung cao,现货热销 超级电容 法拉电容 双层电容 5.5V4F  V型,现货热销 超级电容 法拉电容 双层电容 5.5V4F  V型100 KHOATHV Anh   Cường Hàng   đã về đủ
32 Led   đỏ 3mm TQ 1,000 KHOATHV Anh   Cường Hàng   đã về đủ
33 ZQ-401 Trung   Quốc 1 DUNGLT A   VƯỢNG Hàng   đã về đủ
34 Cầu chì tự phục hồi  Kết quả hình ảnh cho M95A-02-NCH-STD,Kết quả hình ảnh cho M95A-02-NCH-STD   6V3A http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,Kết quả hình ảnh cho NOVA-945GSE-N270-R20,http://g-search2.alicdn.com/bao/uploaded/i3/TB1neSJFVXXXXbmXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,https://gd1.alicdn.com/bao/uploaded/i1/38838966/TB2ZPEtqpXXXXXAXXXXXXXXXXXX_!!38838966.jpg_50x50.jpg_.webp,https://gd1.alicdn.com/bao/uploaded/i1/38838966/TB2ZPEtqpXXXXXAXXXXXXXXXXXX_!!38838966.jpg_400x400.jpg_.webp,高压瓷片电容 1KV 471K 全新 1000/包=25 国产全新 实物图,http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/i2/T14YZQXb0gXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp,Kết quả hình ảnh cho NOVA-945GSE-N270-R20,http://g-search2.alicdn.com/bao/uploaded/i3/TB1neSJFVXXXXbmXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_180x180.jpg_.webp1500 Dinhttk Anh Ninh Hàng   đã về đủ
35 XL6009 mã   đầy đủ XL6009E1 XLSEMI 5 AnhTQ A   Nam Hàng   đã về đủ
36 hn58c256ap-10  HITACHI 10 Linhtt Anh   Nghị Hàng   đã về đủ
37 hn58c1001p-15 HITACHI 10 Linhtt Anh   Nghị Hàng   đã về đủ
38 LM324 Texas   instruments 10 Linhtt Anh   Nghị Hàng   đã về đủ
39 MR4030 Shindengen 10 Linhtt Anh   Nghị Hàng   đã về đủ
40 M51957BFP Renesas 20 Linhtt Anh   Nghị Hàng   đã về đủ
41 Top260 EN     Power Integrations 10 Linhtt Anh   Nghị Hàng   đã về đủ
42 PS21246-E MITSUBISHI   JAPAN 3 Linhtt Anh   Nghị Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay