Hàng Trung Quốc mới về ngày 28/11/2016

DANH SÁCH XÁC NHẬN HÀNG TQ VỀ NGÀY 28/11/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 battery NiMH 6V   C4500mAH Mỗi bộ được ghép   bởi 5 chiếc Pin NiMH 1.2V C4500mAH,
    Cân nặng: 400g/bộ
Trung   Quốc 480C     TAINT ANH   SƠN  HÀNG   VỀ ĐỦ SL

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay