Hàng Trung Quốc về ngày 03/05/2016

DANH SÁCH HÀNG HÀNG TQ VỀ NGÀY 03/05/2016
STT Tên   linh kiện Chú giải SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 YK6614010000G
  20×2=40 PIN
100 DUNGLT C   HUYỀN Hàng   đã về đủ
2 SIM68E Module   GPS/GLONASS 105 DONGPT Phòng   R&D Techpal – Dự án đo lường Hàng   đã về đủ
3 RXG20-1500W   70RJ Hàng TQ đặt sx 2-3 ngày             1 DONGPT ĐAN Hàng   đã về đủ
4 MP1584EN LM2596 DC-DC   3A, Anh Tân xác nhận lại giá ngày 15/04/2016 100 KHOATHV Anh Cường Hàng   đã về đủ
5 SEG20-4008N-LO-2-Y cảm   biến thu nhận 1 DUNGLT C   QUYÊN Hàng   đã về đủ
6 6MBP20RTA060-01 Transitor   Module 20A-600V
    YC Hàng mới 100%
    (Đặt gần nhất ngày 26/01/2016)
12 LOANTT Anh   Nguyện Hàng   đã về đủ
7 SKCH28/14 SCR_SILICON   CONTROLLED
    RECTIFIERS
5 KHOATHV Thu Hàng   đã về đủ
8 RC4136N 10 KHOATHV Thu Hàng   đã về đủ
9 DG303BDJ 10 KHOATHV Thu Hàng   đã về đủ
10 UCC3895N 10 KHOATHV Thu Hàng   đã về đủ
11 SC2262 5 KHOATHV Thu Hàng   đã về đủ
12 SC2272-T4 5 KHOATHV Thu Hàng   đã về đủ
13 082D 50 KHOATHV Thu Hàng   đã về đủ
14 1N4007 50 KHOATHV Thu Hàng   đã về đủ
15 A7840 20 THANGTV Anh Tài Hàng   đã về đủ
16 A7860K 20 THANGTV Anh Tài Hàng   đã về đủ
17     ADS7800JU 5 THANGTV Anh Tài Hàng   đã về đủ
.. T010-1201-X111 Hàng   mới 2 AnhTQ Anh Quang Hàng   đã về đủ
19 KBPC3510 1300 THANGTV Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
20 Con   lăn đồng tiếp điện A-05 A Chiều   cao: 42mm
    Khoảng cách giữa 2 lỗ đục: 36mm
    Chiều dài đế: 46mm
    Chiều rộng đế: 30mm
    Đường kính bánh lăn: 25mm.
491 DUNGLT Thu Hàng   về thiếu 9pcs
21 Vỏ hộp nhựa:
    Kích thước ngoài (WxLxH) 230x150x85 mm
Link   R&D gửi             5 Dongpt R&D techpal   – Dự án Máy làm giá Hàng   đã về đủ
22 SD-25B-12 Isolated   DC/DC Converters 25.2W 12V 2.1A Input 19-36VDC             3 Dongpt Thu Hàng   đã về đủ
23 Soil pH-meter KS-06 Yêu   cầu mua đúng nhà cung cấp khách hàng chỉ định như file Invoice đính kèm             5 Thieptx Chị HUYỀN Hàng   đã về đủ
24 Soil EC digital tester EC-09 Yêu   cầu mua đúng nhà cung cấp khách hàng chỉ định như file Invoice đính kèm             3 Thieptx Chị HUYỀN Hàng   đã về đủ
25 GTK-22 Loại   3 pha
    Dải dòng 1.6-2.5A, ảnh bên là hình thực tế sản phẩm
2 KHOATHV C. Quỳnh Hàng   đã về đủ
26     Đi ốt SMDJ30A 10 AnhTQ Anh   Việt Hàng   đã về đủ
27 Đi   ốt BZX48C11-V 100 AnhTQ Anh   Việt Hàng   đã về đủ
28 MC33163DW Yêu   cầu mua đúng mã hàng 10 AnhTQ Anh   Việt Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *