HÀNG TRUNG QUỐC VỀ NGÀY 03/06/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 03/06/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng SL Kiểm Tra Chú ý
1 battery NiMH 6V   C4500mAH
  Mỗi bộ được ghép bởi 5 chiếc Pin NiMH 1.2V C4500mAH,         Cân nặng: 400g/bộ
Trung   Quốc
                     1
TAINT ANH   SƠN  Hàng   đã về đủ
2 Biến   áp xung EE10 4+4pin Làm   theo thông tin khách hàng cung cấp.
     
Trung   Quốc             19 thiêptx anh   Khánh Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay