Hàng Trung Quốc về ngày 03/06/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 03/06/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 BN-10-30V Mới, hãng ROKO tq, BH 1 năm ROKO 6 LOANTT Anh Đăng Hàng đã về đủ
2 7204B.2RS.TVP Vòng bi 6 LOANTT Anh Tuấn Hàng đã về đủ
3 BTA16-600B 16A/600V ST TO-220 50 KHOATHV Chị   Nga Hàng   đã về đủ
4 BTA41-600B 41A/600V ST TO-3P 50 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
5 PC817B Sharp DIP-4 20 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
6 TLP521-1GB Toshiba DIP-4 20 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
7 Biến trở Thông số: 500Kohm TQ DIP-3 30 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
8 Cuộn cảm Thông số: 10µH-2A TQ DIP-2 60 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
9 Tụ Điện Thông số: 250V-104J, P=8mm TQ DIP 40 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
10 DB3 ST DO-35 40 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
11 Domino 2  Loại 2.54mm TQ Cặp 40 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
12 Domino 7  Loại 2.54mm TQ Cặp 22 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
13 Domino 6 Loại 2.54mm TQ Cặp 22 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
14 Domino 8  Loại 2.54mm TQ Cặp 4 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
15 Domino 11 Loại 2.54mm TQ Cặp 4 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
16 Domino 3 Loại 2.54mm TQ Cặp 4 KHOATHV Chị   Nga Hàng đã về đủ
17 SMTB25x50 Xy lanh Airtac 10 DONGPT Anh Việt Hàng đã về đủ