Hàng Trung Quốc về ngày 06/04/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 06/04/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra   Chú ý
1 battery NiMH 6V C4500mAH Mỗi bộ được ghép bởi 5 chiếc Pin NiMH 1.2V C4500mAH,
    Cân nặng: 400g/bộ
4 TAINT ANH SƠN 4 Hàng đã về đủ
2 H-D7000 pin NIMH
    9.6V 7000mAh
    Kích thước : 130x60x65 mm
    Khoảng cách dây dài: 20cm
    Một khối gồm 8 pin
5 DUNGLT A Tuấn Anh 5 Hàng đã về đủ
3 PH2.0 3P 3PIN,khoảng cách chân 2 mm 1,000 DUNGLT A HÀ 1,000 Hàng đã về đủ
4 PH2.0 15CM 3P Dây 3 sợi, 1 đầu có connector 3 chân, cái, khoảng cách chân 2 mm. Dài 15 cm 1,000 DUNGLT 1,000 Hàng đã về đủ
5 PH2.0 15CM 2P Dây 2 sợi, 1 đầu  có   connector 2 chân, cái, khoảng cách chân 2 mm. Dài 15 cm 1,000 DUNGLT 1,000 Hàng đã về đủ
6 SAV-581+ LOW NOISE AMPL / SM / RoHS 20 THIEPTX ANH NGUYỄN TIẾN HẢI 20 Hàng đã về đủ
7 GALI-39+ ML AMPL / SURF MT / RoHS 20 THIEPTX ANH NGUYỄN TIẾN HẢI 20 Hàng đã về đủ
8 GALI-74+ ML AMPL / SURF MT / RoHS 20 THIEPTX ANH NGUYỄN TIẾN HẢI 20 Hàng đã về đủ
9 ADE-1ASK+ DBL BAL MIX / SURF MT / RoHS 10 THIEPTX ANH NGUYỄN TIẾN HẢI 10 Hàng đã về đủ
10 ADE-11X+ DBL BAL MIX / SURF MT / RoHS 10 THIEPTX ANH NGUYỄN TIẾN HẢI 10 Hàng đã về đủ
11 NTC22D-15 22 Ohm
    (Đường kính 15mm)
    a tìm hàng giúp
100 THANGTV Anh Minh 100 Hàng đã về đủ
12 Điện trở cầu, 4 điện trở dán nối tiếp, 2.2K 8P(2*4P) ±5%, size 0805 200 Thieptx Anh Trung Anh 200 Hàng đã về đủ
13 2sc1945 YC Mua theo link khách gửi 20 LOANTT Anh Nguyễn Công Hào 20 Hàng đã về đủ
14  Nam châm Samarium-coban   (Sm2Co17)  kích thước phi 5 dày   1mm
    (yêu cầu mua hàng đúng như mẫu hàng về ngày 4/3/2016)
1,000 DUNGLT A TRUNG 1,000 Hàng đã về đủ
15 TK6070IP Được A Núi xác nhận lại qua mail 17/03/2016 2 KHOATHV Chị Linh 2 Hàng đã về đủ
16 Board giải mã MP3 không có amplifier giá 8.7 tệ 10 THANGTV Anh Biên 10 Hàng đã về đủ
17 Board giải mã MP3 -Lưu ý cho chất lượng, hàng nhập đợt trước lỗi nhiều 100 THANGTV 100 Hàng đã về đủ
18 STK404-140S 2 LOANTT Anh Thành 2 Hàng đã về đủ
19 STK402-120S 1 LOANTT Anh Thành 1 Hàng đã về đủ
20 100 Ohm 50W Trở công suất 20 AnhTQ Anh Nguyễn Quang 20 Hàng đã về đủ
21 MDF11N65B 10 KHOATHV Anh Kha 10 Hàng đã về đủ
22 UF 3010 Thông số: 3A-1000V 40 KHOATHV Anh Minh 49 Hàng đã về đủ
23 Longđen nhựa 6,000 6000 Hàng đã về đủ
24 Điện trở Thông số: 10Ohm-5W-5%, KT: 7.2x27mm 200 KHOATHV Anh Nhân 200 Hàng đã về đủ
25 Điện trở Thông số: 100Ohm-5W-5%, KT: 7.2x27mm 200 KHOATHV Anh Nhân 200 Hàng đã về đủ
26 Điện trở Thông số: 100K-5W-5%, KT: 7.2x27mm 300 KHOATHV Anh Nhân 300 Hàng đã về đủ
27 Điện trở Thông số: 10K-5W-5%, KT: 7.2x27mm 200 KHOATHV Anh Nhân 200 Hàng đã về đủ
28 Điện trở Thông số: 33Ohm-5W-5%, KT: 7.2x27mm 200 KHOATHV Anh Nhân 200 Hàng đã về đủ
29 Điện trở Thông số: 39K-5W-5%, KT: 7.2x27mm 100 KHOATHV Anh Nhân 100 Hàng đã về đủ
30 Điện trở Thông số: 4.7K-5W-5%, KT: 7.2x27mm 200 KHOATHV Anh Nhân 200 Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *