Hàng Trung Quốc về ngày 09/05/2016

DANH SÁCH HÀNG HÀNG TQ VỀ NGÀY 09/05/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải SL Nhân viên Khách hàng Chú ý
1 RB105-DE        
   
7 Dunglt A   Tuấn Hàng   đã về đủ
2 STP-N Loại Subminy   timer 10s-220VAC, A Tân xác nhận lại qua Mail ngày 22/04/2016 4 KHOATHV Chị   Linh Hỏng   1 cái đã trả lại a Núi
3 HHD2-B Thông   số: 2- 5A             1 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng   đã về đủ
4 GMD-9 Loại   3 pha, điện áp >= 380VAC
    Điện áp cuộn dây 220VDC
2 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng   đã về đủ
5 LQ10-1  Loại 3 pha, 380VAC, 30W, 50Hz, sản phẩm gồm   2 phần 1 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng   đã về đủ
6 Bóng   đen led 24V, 50 tim Loại   24V, đui gài 70 THANGTV Chị   An Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay