Hàng Trung Quốc về ngày 09/05/2016

DANH SÁCH HÀNG HÀNG TQ VỀ NGÀY 09/05/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải SL Nhân viên Khách hàng Chú ý
1 RB105-DE        
   
7 Dunglt A   Tuấn Hàng   đã về đủ
2 STP-N Loại Subminy   timer 10s-220VAC, A Tân xác nhận lại qua Mail ngày 22/04/2016 4 KHOATHV Chị   Linh Hỏng   1 cái đã trả lại a Núi
3 HHD2-B Thông   số: 2- 5A             1 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng   đã về đủ
4 GMD-9 Loại   3 pha, điện áp >= 380VAC
    Điện áp cuộn dây 220VDC
2 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng   đã về đủ
5 LQ10-1  Loại 3 pha, 380VAC, 30W, 50Hz, sản phẩm gồm   2 phần 1 KHOATHV Anh   Quỳnh Hàng   đã về đủ
6 Bóng   đen led 24V, 50 tim Loại   24V, đui gài 70 THANGTV Chị   An Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *