Hàng Trung Quốc về ngày 18/02/2017


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 18/02/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 Vỏ hộp bên ngoài: 219.5 * 90 * 228 mm
    bên trong: 203.5*84*217mm
10 DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
2 TEN   5-2422WI Mua   theo đúng hình ảnh khách gửi kèm ,Isolated DC/DC Converters TRACO   Power DIP-16     3 Ducdt Anh  Nam Hàng   đã về đủ
3 2MBI300U2B-060-50
    (Mua loại màu đen)

  IGBT Array & Module Transistor, Dual     Pack, N Channel, 300 A,, 600 V, Module
 FUJI ELECTRIC 6 Ducdt Anh Tuế  Hàng   đã về đủ
4 2MBI400U2B-060-50
    màu đen 2MBI400U2B-060

  IGBT Array & Module Transistor, Dual     Pack, N Channel, 400 A, 2.55 V, 1.25 kW, 600 V, Module
 FUJI ELECTRIC 3 Ducdt Anh Tuế  Hàng   đã về đủ
5 ERG10-412/2 Rotary   coded switches ERG   COMPONENTS   Xuyên
  2
Ducdt Anh  Thành Hàng   đã về đủ
6 IC-R8500 Bao   gồm đầy đủ phụ kiện + Nguồn  ICOM Máy   thu
       20
TUYENNV ANH   THẾ Hàng   đã về đủ
7 Nguồn   5V 40A 15 Ducdt Anh   Tiến Hàng   đã về đủ
8 Nguồn   12V 30A
  15
Ducdt Anh   Tiến Hàng   đã về đủ