Hàng Trung Quốc về ngày 19/06/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 18/06/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi Chú
1 IL2902N DIP 5 DONGPT Anh Khôi Hàng đã về đủ
2 MOC3021M Fairchild DIP-6             20 KHOATHV Chị An Hàng đã về đủ
3 TOP233YN IR TO-220-5             20 KHOATHV Chị An Hàng đã về đủ
4 ATMEGA32A-PU Atmel DIP-40               7 KHOATHV Chị Nga Hàng đã về đủ
5 YXC-100 Đồng hồ áp lực có tiếp điểm điện, Dải đo : 0 – 10Mpa, Tiếp điểm : 1NC-1NO, 30VA,   ACC : 1.6, Đường kính mặt đồng hồ 100mm, Kiểu chân đứng, Kết nối ren ngoài, bước ren1.5 mm, đường kính 20mm Trung Quốc Trên mặt đồng hồ có chữ MC 1 KHOATHV Chị Ly Hàng đã về đủ
6 PG320240D-P5 POWERTIP LCD               1 KHOATHV Anh Chúc Hàng đã về đủ
7 keo   DC736  Keo cho thanh nhiệt 1 DONGPT Anh Dũng Hàng đã về đủ
8 TRA3L-24VDC-S-2H TIANBO RELAY 4000 HUYVN Chị Hằng Hàng đã về đủ
9 SMA 30.5mm 10 DONGPT Anh Thiện Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay