Hàng Trung Quốc về ngày 20/01/2017


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 20/01/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu     SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi Chú
1 M37705S1ASP SINGLE   CHIP 16 CMOS BIT máy tính siêu nhỏ Mitsubishi DIP 10 Hiềndt Anh Phong Hàng   đã về đủ
2 nten SMA, loại như link, 20cm, 1 đầu connector SMA天线连接线 20 DINHTTK Anh Tiến Hàng   đã về đủ
3 OFF-(ON) 4-pin 100 DINHTTK Anh Tiến Hàng   đã về đủ
4 VNR10C209-INV    
  Bo cao áp
Hitachi 2 Loantt Anh   Vượng  Hàng   đã về đủ
5  Spring Probes
  100
HUYVN ANH   CHÁNH Hàng   đã về đủ
6 IC Chip SS2B003 máy   xúc máy tính tích hợp mạch
   
Jinsion DIP
  10
Hiềndt Anh Phong Hàng   đã về đủ
7 7SA10SC-25-88
         2
HUYVN ANH   HOÀNG Hàng   đã về đủ
8 ZGA20RU1100i Thông   số: 12V-5rpm, đã từng đặt hàng nhiều lần TQ 100 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
9 SIE311-IP-SD2-D4  YPC 8 DUNGLT A   TuẤN  Hàng   đã về đủ
10 Name:   1.8G omni fiberglass antenna
    Frequency :1710-1990mhz
    Gain: 12dBi
    Connector: N-Female   
120cm 22 AnhTQ Anh   Hồng Hàng   đã về đủ
11 Name:   3G omni fiberglass antenna
    Frequency :1920-2170mhz
    Gain: 12dBi
    Connector: N-Female
120cm 22 AnhTQ Anh   Hồng Hàng   đã về đủ
12 Name:   868MHz omni fiberglass antenna
    Frequency :806-960mhz
    Gain: 12dBi
    Connector: N-Female
120cm 22 AnhTQ Anh   Hồng Hàng   đã về đủ
13 EX-13EA
    (EX-13EAD và EX-13EP)
Panasonic
  40
Dongpt anh   Thành Hàng   đã về đủ
14 biến trở tam giác 10K cắm
  20
DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
15 SRD-12VDC-SL-C Songle 5pin DIP 80 DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
16 Connector 2 chân cong,
     Bộ đực + cái
cắm 9 DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
17 Adapter 15V-2A  jack 5.5 x 2.1mm  20 DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
18 SA50A 1   bộ gồm 1 cảm biến+ 1 bộ hiển thị nhiệt độ Trung   Quốc
  1
DUNGLT Anh   Trường Hàng   đã về đủ
19 SIM900A Dán
  20
DINHTTK Anh Dự Hàng   đã về đủ
20 GS+4CO
  3
Hiềndt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
21 E09A92GA   32A5E8T Epson SOP-24 10 KHOATHV Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
22  B5YS7124        2 HUYVN ANH   VIÊN Hàng   đã về đủ
23 JMD1024 10W-24V-0.5A
   
JMD Nguồn
  85
Dongpt Anh   Thành Hàng   đã về đủ

2 những suy nghĩ trên “Hàng Trung Quốc về ngày 20/01/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *