Hàng Trung Quốc về ngày 20/02/2017


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 20/02/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 MS1076 RF   & MICROWAVE TRANSITOR APT          4 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
2 MS1226 RF   & MICROWAVE TRANSITOR TQ                  4 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
3 MAX691CWE Maxim SOP-16 20 KHOATHV Anh   Kha Hàng   đã về đủ
4 AD621AR Analog SOP-8 20 KHOATHV Anh   Kha Hàng   đã về đủ
5 P2207HBL
  Quạt tản nhiệt

  1
DINHTTK Anh   QUANG Hàng   đã về đủ
6 EFB0824EHF Delta   Electronics
               2
HUYVN Anh   Duy Hàng   đã về đủ
7 DIPSW03-R Switch   3, gạt trên 2.54mm, màu đỏ       510 Dongpt Anh   Trường Hàng   đã về đủ
8 20-20232-7   ERV.D Made   in Taiwan, đã từng đặt hàng 20161223_CNHCM_TQ Trung   Quốc LCD              1
KHOATHV Anh   Chúc Hàng   đã về đủ
9 SZL-WLC-B 250VAC 10A
  yêu cầu mua đúng mã hàng
honeyweii 
  10
Loantt anh Nghĩa Hàng   đã về đủ
10 VS4000 Mạch nạp 1 Loantt Anh Quảng  Hàng   đã về đủ
11 MXS20L-30AS 3 Dongpt Anh   Phong Hàng   đã về đủ