Hàng Trung Quốc về ngày 21/03/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 21/03/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 HCPL-4506 BG   gần nhât 14/11/2016  9   X 6 MM SOP-8 10 LOANTT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
2 HCPL-7840  BG   gần nhât 14/11/2016 9   X 6 MM SOP-8 60 LOANTT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
3 UPC812  BG   gần nhât 14/11/2016 5   X 4 MM SOP-8 10 LOANTT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
4 HA16107P  BG   gần nhât 14/11/2016 19   X 6 MM DIP-16 10 LOANTT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
5 74AC74 BG   gần nhât 14/11/2016 5   X 10 MM SOP-14 10 LOANTT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
6 HN58V65AFPI-10 BG   gần nhât 14/11/2016 9   X 18 MM SOP-28 5 LOANTT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
7 SN74LV245APWR BG   gần nhât 14/11/2016 4   X 6 MM TSSOP-20 10 LOANTT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
8 G6RN-1A   12VDC BG   gần nhât 14/11/2016  10   X 28 X 15 MM 10 LOANTT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
9 320240-DTN6 Thay thế cho mã KCS057QV1AJ-G23 Hỉnh ảnh thực bên dưới 1 LOANTT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
10  EP3SE80F780C4N FPGA – Field Programmable Gate Array FPGA – Stratix III 3200   LABs 488 Ios
    (Hàng sample)
Intel / Altera 2 Dinhttk Anh Thiện  Hàng   đã về đủ
11 P87C51FA-4N IC   MCU 8BIT 8KB OTP 40DIP NXP DIP-40 2 HUYVN ANH   PHONG Hàng   đã về đủ
12 FSBB30CH60 Smart   Power Module Fairchild IGBT 5 HUYVN ANH   TRUNG Hàng   đã về đủ
13 PS21243-ABP  MITSUBISHI IGBT 1 HUYVN ANH   TRUNG Hàng   đã về đủ
14 SPF5043Z hàng   mới TQ RF Amplifier .05-4GHz SSG 12.9dB NF .8dB GaAs 5 Linhtt Anh Giang Hàng   đã về đủ
15 2N3773 mới   chính hãng On TO-204 5 KHOATHV Anh   Lực Hàng   đã về đủ
16 BD244C mới   chính hãng ST TO-220 5 KHOATHV Anh   Lực Hàng   đã về đủ
17 BC557 mới   chính hãng Philips TO-92 20 KHOATHV Anh   Lực Hàng   đã về đủ
18 MCP2200-I/SO hàng   lưu kho Micro SOIC-20 5 KHOATHV Anh   Lực Hàng   đã về đủ
19 2N2907A mới   chính hãng ST TO-18  25 KHOATHV Anh   Lực Hàng   đã về đủ
20 6A4-T  mới   chính hãng Trung   Quốc R-6 50 KHOATHV Anh   Lực Hàng   đã về đủ
21 Tấm   nhôm tản nhiệt sò Trung   Quốc TO-3 5 KHOATHV Anh   Lực Hàng   đã về đủ
22 BCM68380FKFSBG Broadcom   Limited 3 AnhTQ Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
23 BCM43217TKMLG Broadcom   Limited 10 AnhTQ Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
24 TC787AP DIP   18 12 Loantt Anh Tú Hàng   đã về đủ
25 TIL113 DIP   6 20 Loantt Anh Tú Hàng   đã về đủ
26 LM317T TO-220 10 Loantt Anh Tú Hàng   đã về đủ
27 EV1527 Loại Tay remote 315Mhz  20 Loantt Anh Quế Dương Hàng   đã về đủ
28 LR35B Tần số 315MHz  50 Loantt Anh Quế Dương Hàng   đã về đủ
29 A070VW08   V2 PMP AUO   Display panel 7″, hàng mới bảo hành 6 tháng TQ 10 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng   đã về đủ
30 KCS057QV1AJ-G23 Made   in Japan LCD 2 KHOATHV Anh   Chúc Hàng   đã về đủ
31 Camera   hành trình Mini 2 2 Núi Anh   Đỉnh Hàng   đã về đủ
32 HT7536-1 LDO   Regulator, 100mA, 3.6 V  Holtek SOT-89 2887 DONGPT Anh   Thắng Hàng   đã về đủ
33 DIPSW02-R DIP   Swich 2 Slide type, RED color  2.54mm 535 DONGPT Anh   Thắng Hàng   đã về đủ
34 3362P-1-103LF  TRIMMER   10K OHM 0.5W PC PIN  Bourns Inc. 2887 DONGPT Anh   Thắng Hàng   đã về đủ
35 LINKIT7687HDK MEDIATEK 2 AnhTQ Anh   Bắc Hàng   đã về đủ
36 MOD01490   (CH530) Màn   hình cảm ứng dùng cho điều hòa TQ 2 KHOATHV Anh   Quân Hàng   đã về đủ
37 OT16F4N2 OT16F4N2   switch-disconnector ABB 1 DINHTTK Anh Xuân Hàng   đã về đủ
38 PC00751C 690V   460A 1 AnhTQ Anh   Nam Hàng   đã về đủ
39 LQ084V1DG21 Made   in Japan Sharp LCD 3 KHOATHV Anh   Hào Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute