Hàng Trung Quốc về ngày 27/02/2017


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 27/02/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu
  SL
Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 Đế   cầu chì đơn  Đế   cầu chì ống 5*20MM   1,090 Dongpt Anh   Phạm Hàng   đã về đủ
2 LX30-L Bộ   vi chỉnh                   2 Dongpt A   TRUNG  Hàng   đã về đủ
3 RF   Coax Connector
  Cable Tyle: RG405,086′         Gender:Female         Type:N Coax Connector
70 AnhTQ Anh   Hồng Hàng   đã về đủ
4 MGPW18-30Z
  hàng bảo hành
3 Hàng   đã về đủ
5 HCTL-2016
  Hàng mới, chính hãng
Hãng   HP 16   DIP
               4
Dongpt Anh   Việt Hàng   đã về đủ
6 CP82C54-10 IC   OSC PROG TIMER 8MHZ 24DIP  Intersil DIP
               4
Dongpt Anh   Việt Hàng   đã về đủ
7 JMD1024 10W-24V-0.5A
   
JMD Nguồn 34 Dongpt Anh   Trường Hàng   đã về đủ
8 MIC5891YWM Micrel SOP-16
              10
KHOATHV Anh   Kha Hàng   đã về đủ
9 6MBI15LS-060-01
  IGBT, hàng mới chính hãng
Fuji
              10
KHOATHV Anh   Thanh Hàng   đã về đủ
10 581B700C IGBT,   hàng cũ đã qua sử dụng bảo hành 45 ngày Panasonic           5 KHOATHV Anh   Thanh Hàng   đã về đủ
11 SKD115/16 Diode   cầu, hàng mới chính hãng Semikron           5 KHOATHV Anh   Thanh Hàng   đã về đủ
12 CLB25AB120 IGBT,   hàng mới chính hãng Sanrex           4 KHOATHV Anh   Thanh Hàng   đã về đủ
13 7MBR75VN120-50
  IGBT, hàng mới chính hãng
Fuji
                5
KHOATHV Anh   Thanh Hàng   đã về đủ
14 7MBR75SB120-50 IGBT,   hàng mới chính hãng Fuji
                5
KHOATHV Anh   Thanh Hàng   đã về đủ
15 FP75R12KT4 IGBT,   hàng mới chính hãng Infineon           2 KHOATHV Anh   Thanh Hàng   đã về đủ
16 FS75R12KE3G IGBT,   hàng mới chính hãng Eupec           5 KHOATHV Anh   Thanh Hàng   đã về đủ
17 NCC634 Size:   25*32*100mm       100 AnhTQ Anh   Bắc Hàng   đã về đủ
18 Tụ   hóa samyoung  0.47uF 50V 5*11mm Màu   đen
  1000
DINHTTK Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
19
  2.2uF 50V
5*11mm Màu   đen
  1000
DINHTTK Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
20 4.7uF 50V 5*11mm Màu   đen 1000 DINHTTK Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
21 10uF  100V 6*11mm Màu   đen
  1000
DINHTTK Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
22 10uF  50V 5*11mm Màu   đen 1000 DINHTTK Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
23 47uF  25V 5*11mm Màu   đen 1000 DINHTTK Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
24 47uF  50V 6*11mm Màu   đen
  1000
DINHTTK Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
25 100uF 100V 10*16mm Màu   đen 1000 DINHTTK Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
26 100uF  50V 8*12mm Màu   đen     1000 DINHTTK Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
27 220uF 25V 8*12mm Màu   đen 1000 DINHTTK Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
28 220uF 50V 10*13mm Màu   đen 1000 DINHTTK Anh   Khôi Hàng   đã về đủ
29 N01-FJS08HL4-41BS00 Yêu cầu mua đúng mã hàng  superbat 200 LOANTT ANH KIÊN  Hàng   đã về đủ
30  tài liệu ICOM           1 Hàng   đã về đủ