Hàng Trung Quốc về ngày 27/06/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 27/06/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 320240ALA.VER1 320240ALA.VER1   Màn hình hiển thị LCD 5,7 ‘320 * 240 Màn hình công nghiệp Màn hình.  Taiwan modul LCD 1 DOPD A.ĐÔ Hàng đã về đủ
2 L-4060VH/2ID Hàng element 30 LOANTT Anh Mạnh Hàng đã về đủ
3 L-4060VH/2GD Hàng element 10 LOANTT Anh Mạnh  Hàng đã về đủ 
4 按钮戴帽子 12 x 12mm + mũ (blue) OFF-(ON) 4-pin 90 NINH NV Em Dự Hàng đã về đủ
5 按钮戴帽子 12 x 12mm + mũ (red) OFF-(ON) 4-pin 25 NINH NV Em Dự Hàng đã về đủ
6 FK-180SH-12280 DC Motor FK-180SH customized motor Mabuchi 5 NINHNV A. QUANG Hàng đã về đủ
7 SI4432 Trung Quốc QFN20 30 LOAN TT A Quế Dương Hàng đã về đủ
8  MOD01490 (CH530) Màn hình cảm ứng cho điều hòa không khí 5 Loantt Anh Hào Hàng đã về đủ
9 LXL01ZB23BA ONEOOO LCD 2 HUYVN ANH SƠN Hàng đã về đủ
10 SKIIP1513GB172-3D Loại 3D,  đã từng nhập hàng mẫu về   HCM_09012017_TQ loại này về bị lỗi và gửi lại, có thông tin lỗi và cách test qua mail cho Lâm 19/01/2017 Semikron 2 KHOATHV Anh Hán Hàng đã về đủ
11 RFID 125KHZ Thẻ RFID 40 NINHNV CHỊ HUYỀN  Hàng đã về đủ