HÀNG TRUNG QUỐC VỀ NGÀY 27072016

STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 High Voltage Connector 10KV DC Plug & Socket screw mounting
  5
Trần Kim Dinh Anh Hải Hàng đã về đủ
2  MC-22b 
   220v,22a 
 LS 
  5
 LoanTT   Anh Nghĩa  Hàng đã về đủ
3 101911 máy   đo tốc độ, yêu cầu có dán tem đầy đủ Bushnell 1 Loantt Anh Nghĩa Hàng đã về đủ
4 SZL-WL-A Hàng   đổi cho khách 4 LoanTT Anh   Nghĩa Hàng đã về đủ
5 变压器:
    input:220VAC, P=0.35VA
    output: 7.5V – 66mA
thay   P = 0.5VA 5 5 DONGPT Anh Hoàng Hàng đã về đủ
6 input:220VAC,   P=0.35VA
    output: 9V – 55mA

  thay P = 0.5VA
5
  5
DONGPT Anh Hoàng Hàng đã về đủ
7     QM150DY-2H 3 Thangtv Anh   Nam Hàng đã về đủ
8 Biến   trở Thông   số: 100 Ohm-5W-5%, Trục 6mm, Đường kính 45mm Trung   Quốc 50 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
9 cầu   chì 30A 100 Dinh Anh   Quang Hàng đã về đủ
10 K1762 HIT
  100
LOANTT Anh Nguyện Hàng đã về đủ
11 XGS19006
  Cảm biến từ dò đường

  2
DONGPT Anh   Lưu Hàng đã về đủ, hàng về ko đúng theo mã hàng
12 GTN-501 Táp từ 50 DONGPT Anh   Lưu Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *