Hàng Trung Quốc về ngày 28/03/2016

DANH SÁCH TQ HÀNG VỀ NGÀY 28/03/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải SL Nhân viên Khách hàng Chú ý
1 EE13/6/6 yêu   cầu mua đúng mã hàng 5040 Loantt Chú Minh Hàng đã về đủ
2 Thanh nhựa dùng cho EE13/6/6 Đúng   hình ảnh 5040 Loantt Chú Minh Hàng đã về đủ
3 LM64P101 Hàng   chính hãng mới 100%
    (Đã từng đặt ngày 4/12/2016)
10 LOANTT Anh   Nguyện Hàng đã về đủ
4 Tấm   cảm ứng cho màn hình TH465-MT 1 DUNGLT A   TuẤN HKR Hàng đã về đủ
5 E3ZG-T61-S   2M 1   bộ = 1 thu + 1 phát
    (Mua đúng hàng mẫu về ngày 14/3/2016)
50 TAINT TRUNG   PMTT Hàng đã về đủ
6 EX-13EA
    (EX-13EAD và EX-13EP)
12 DUNGLT Anh   Việt PMTT Hàng đã về đủ
7 A1SJ71QC24N-R2 Made   in Japan, A Tân xác nhận lại qua mail ngày 21/03/2016. Hỗ   trợ hàng hóa về 1 tuần giúp em 1 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
8 EX-13EA
    (EX-13EAD và EX-13EP)
9 DUNGLT Anh   Việt PMTT Hàng đã về đủ
9  
    E3FA-DN11
4 DUNGLT Anh   Việt PMTT Hàng đã về đủ
10 màn   hình Touch screen 10.4 inches G104SN03 V1: 1 AnhTQ Anh   Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
11 KBPC3510 1000 KHOATHV Anh   Tuấn Hàng đã về đủ
12 Ác quy hàng đổi 4 Loantt Anh Sơn Hàng đã về đủ
13 Hàng mẫu Bluetooch 2 Sếp Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute