Hàng Trung Quốc về ngày 28/06/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 28/06/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 Băng dính từ   Giá của 1m , độ rộng 30mm dày 1.2mm, cực N DVT:   Mét 350 NINHNV CHỊ HUYỀN Hàng đã về đủ
2 320240-DTN6 loại thay thế 320240-DTN6 1 Loantt Anh Vượng Hàng đã về đủ
3 MC1216DIN  bg gần nhất 22/03/2017 TDK  2 Loantt Anh Vượng Hàng đã về đủ
4 1602A LCD nền xanh dương chữ trắng, Lâm xác nhận lại qua mail 15/05/2017 Trung   Quốc               2 KHOATHV Chị Nga Hàng đã về đủ
5 Cable anten SMA, cái, như link 22 NINH NV Em Dự Hàng đã về đủ
6 LPQ114 Switching   Power Supplies 5v 12v 12v 24v 110W 4″x 7″ Artesyn   Embedded Technologies               1 NINH NV A Quang Ngọc Hàng đã về đủ
7 FP75R12KT4 hàng mới chính hãng Infineon IGBT               5 KHOATHV Anh Thanh Hàng đã về đủ
8 BSM35GP120 hàng mới chính hãng Eupec IGBT               5 KHOATHV Anh Thanh Hàng đã về đủ
9 Adapter 15V-2A  jack 5.5 x 2.1mm  22 NINH NV Em Dự Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay