Hàng Trung Quốc về ngày 29/04/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 29/04/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 LQ080V3DG01 bh   3 tháng. Made in japan sharp LCD   8inch               2 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng   đã về đủ 
2 Vận   chuyển và thanh toán hàng hóa Đồng   hồ báo động số điện tử Sail/c Sailsors 4 KHOATHV Chị   Ly Hàng đã về đủ
3 Camera:
    module 5MP OV5640 
              1 NINHNV Anh   Dự  Hàng đã về đủ 
4 NC9300T Màn   cảm ứng Trung   Quốc               1 KHOATHV Anh   Chúc Hàng đã về đủ
5 NC9000F Màn   cảm ứng Trung   Quốc               1 KHOATHV Anh   Chúc Hàng   đã về đủ
6 2N6052G Hàng   chính hãng đảm bảo mã in trên sản phẩm chùi không mất ON   Semiconductor TO-3             50 KHOATHV Anh   Sang Hàng đã về đủ
7 X201 3296Z 30 Thích TH Anh Quang Hàng   đã về đủ
8              Thanh nhiệt            (PMTT220-1250
    CE 2017 04)
   
Thông   số:
    – Phi 15mm.
    – Dài 635mm.
    – Điện áp: 220V.
    – Công suất: 1250W.
    – Phần dây điện dài 1,5m- 2m  
   
(lưu   ý tên khắc, phân dây dài 1.5m) 288 dongpt Anh   Hiếu Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay