Hàng Trung Quốc về ngày 31/03/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 31/03/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 169800 400V-2A 10 Hadt Anh Thanh Hàng đã   về đủ
2 HIC3.4G5S-SB.D1 VF7404003 4 HOAITTT Anh Tư Hàng đã   về đủ
3 6ES7 214-1AD23-0XB8 S7-200 CPU224 1 AnhTQ Anh Toản Hàng đã   về đủ
4 AT29LV1024-15TI 10 KHOATHV Anh Hiền Hàng đã   về đủ
5 H21B1 5 KHOATHV Anh Hiền Hàng đã   về đủ
6 Trở công suất 68K Ohm 5W Power Resistor  20 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã   về đủ
7 ME6208A30TG LDO 50 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã   về đủ
8 2VPPCB170 IGBT Driver 10 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã   về đủ
9 40.52.9.024.0000 Relay Finder 5 AnhTQ Anh Nguyễn Quang Hàng đã   về đủ
10 DSPB56364FU100 High density CMOS device with Transistor-Transistor Logic   (TTL)            2 THIEPTX ANH TÚ Hàng đã   về đủ
11 AK4527BVQ High Performance Multi-channel Audio CODEC 44 LQFP            2 THIEPTX ANH TÚ Hàng đã   về đủ
12 AK4318-VS Tân xác nhận giá và PVC qua Yahoo ngày 22/12/2015            5 THIEPTX ANH TÚ Hàng đã   về đủ
13 ELE-P49/21 5 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
14 M82C55A-2 5 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
15 458FP 6 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
16 29F800BA-70PFTN 5 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
17 JRC 2360A 6 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
18 IS62C1024L-55Q 10 DUNGLT A Tuấn Hàng đã   về đủ
19 UPG2179TB-E4-A  trên thân ghi G4C 50 LOANTT Anh Quế Dương Hàng đã   về đủ
20  Cuôn cảm  18nH 0603 5% 200 LOANTT Anh Quế Dương Hàng đã   về đủ
21 Cuộn cảm 20nH 0603  5% 200 LOANTT Hàng đã   về đủ
22 Cuộn cảm 27nH 0603  5% 200 LOANTT Hàng đã   về đủ
23 Cuộn cảm 33nH 0603  5% 200 LOANTT Hàng đã   về đủ
24 Cuộn cảm 220nH 0805  5% dạng cuộn dây đồng cuốn 0805  200 LOANTT Hàng đã   về đủ
25 Jump Đơn Cái 1x40P 2.54MM Chân vuông , loại thẳng thông thường 100 Thieptx Anh   Trung Anh Hàng đã   về đủ
26 Jump Đơn đực 1x40P 2.54MM Chân vuông , loại thẳng thông thường 100 Hàng đã   về đủ
27 Jump Đơn Cái 2x40P 2.54MM Chân vuông , loại thẳng thông thường 100 Hàng đã   về đủ
28 Jump Đơn đực 2x40P 2.54MM Chân vuông , loại thẳng thông thường 100 Hàng đã   về đủ
29 DP83848CVV IC TXRX ETHERNET PHYTER 48-LQFP 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
30 SN65HVD230DR IC 3.3V CAN TXRX W/STNDBY 8-SOIC 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
31 ZEN056V130A24LS POLYZEN 5.6V PPTC/ZENER SMD 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
32 LD1086D2M33TR IC REG LDO 3.3V 1.5A D2PAK 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
33 LD1117S18TR IC REG LDO 1.8V 0.8A SOT223 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
34 LD1117STR IC REG LDO ADJ 0.8A SOT223 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
35 LD1117S25TR IC REG LDO 2.5V 0.8A SOT223 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
36 IS61WV102416BLL-10MLI IC SRAM 16MBIT 10NS 48MINIBGA 5 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
37 ST8024CDR IC SMARTCARD 28SOIC 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
38 USBULC6-2F3 TVS DIODE 3VWM 4FLIPCHIP 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
39 ESDA14V2-2BF3 TVS DIODE 12VWM FLIPCHIP 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
40 MAX232CSE IC RS-232 DRVR/RCVR 16-SOIC 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
41 MAX485CSA IC TXRX RS485/RS422 8-SOIC 50 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
42 Transistor 9013 SMD General Purpose Transistor (NPN) 100 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
43 SMAJ5.0A-TR TVS DIODE 5VWM 13.4VC DO214AC 25 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
44 BAT60JFILM DIODE SCHOTTKY 10V 3A SOD323 50 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
45 LED (red) 250 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
46 LED (green) 250 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
47 Cuộn cảm 10UH Kích thước 7*7*4.5mm          50 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
48 Cuộn cảm 100UH Kích thước 7*7*4.5mm          50 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
49 Tụ dán có phân cực 220uF/16V Kích thước(8*10.MM)        250 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
50 Tụ dán có phân cực    10uF/16V Kích thước(4*5MM)        500 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
51 Tụ dán có phân cực 47uF/16V Kích thước(6*5MM)        500 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
52 Tụ dán có phân cực 4.7uF/25V Kích thước(4*5MM)        250 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
53 Tụ dán có phân cực
     1uF/50V
Kích thước(4*5MM)        250 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
54 Tụ dán có phân cực 2.2uF/50V Kích thước(4*5MM)        250 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
55 Tụ 20 (20pF) Size 0805, 50V ±10%     4,000 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
56 Tụ 6.8 pF Size 0805, 50V ±10%     4,000 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
57 Tụ 225 (2.2uF) Size 0805, 50V ±10%     2,000 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
58 Điện trở cầu, 4 điện trở dán nối tiếp, 2.2K 8P(2*4P) ±5%, size 0805          51 Thieptx Anh Trung Anh Hàng về thiếu 199 con
59 Thạch anh 25Mhz 2 chân cắm HC-49S        100 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
60 Thạch anh 26MHz 2 chân cắm HC-49S        100 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
61 XH2.54MM-2P     1,000 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
62 XH2.54MM-3P     1,000 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
63 MTS102 Công tắc gạt 2 trạng thái
    ON/OFF
       100 Thieptx Anh Trung Anh Hàng đã   về đủ
64 B88069X8860B502 Gas Discharge Tubes – GDTs / Gas Plasma Arrestors T23-A250XF4 5 AnhTQ A Dũng Hàng đã   về đủ
65 WG240128R-YYH-VZ YC Mua theo link khách gửi 1 LOANTT Anh Nguyễn Công Hào Hàng đã   về đủ
66 1N34A Hàng đổi cho khách 200 KHOATHV Anh Tri Hàng đã   về đủ
67 JMD1024 Nguồn   10W-24V-0.5A
   
40 DUNGLT Mr. Trung Hàng đã   về đủ
68 SM4210 Hàng đổi cho khách 30 KHOATHV C. Quỳnh Hàng đã   về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *