HHX-1210RF-35

9,000 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-1210RF-35

red

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

    9,000

HHX-1210YF-35

yellow

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

    9,000

HHX-1210BF-35

blue

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

    9,000

HHX-1210GF-35

green

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

    9,000

HHX-1210WF-35

white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.48W

    9,000

Danh mục: