HHX-1210RF-4V1

11,800 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-1210RF-35

red

3528-SMD,waterproof with lens

DC12V

0.48W

   11,800

HHX-1210YF-35

yellow

3528-SMD,waterproof with lens

DC12V

0.48W

   11,800

HHX-1210BF-35

blue

3528-SMD,waterproof with lens

DC12V

0.48W

   11,800

HHX-1210GF-35

green

3528-SMD,waterproof with lens

DC12V

0.48W

   11,800

HHX-1210WF-35

white

3528-SMD,waterproof with lens

DC12V

0.48W

   11,800

Danh mục: