HHX-15121RF-35

5,600 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

Công xuất

 Giá bán

HHX-15121RF-35

red

15mm, 3528SMD,waterproof,5V

0.1W/pcs

      5,600

HHX-15121YF-35

yellow

15mm, 3528SMD,waterproof,5V

0.1W/pcs

      5,600

HHX-15121GF-35

blue

15mm, 3528SMD,waterproof,5V

0.1W/pcs

      5,600

HHX-15121BF-35

green

15mm, 3528SMD,waterproof,5V

0.1W/pcs

      5,600

HHX-15121WF-35

white

15mm, 3528SMD,waterproof,5V

0.1W/pcs

      5,600

Danh mục: