HHX-1211RLF

2,800 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

Công xuất

 Giá bán

HHX-1211RLF

red

12mm Lamp,waterproof, DC5V

0.3W/pcs

      2,800

HHX-1211YLF

yellow

12mm Lamp,waterproof, DC5V

0.3W/pcs

      2,800

HHX-1211BF

blue

12mm Lamp,waterproof, DC5V

0.3W/pcs

      2,800

HHX-1211GF

green

12mm Lamp,waterproof, DC5V

0.3W/pcs

      2,800

HHX-1211WF

white

12mm Lamp,waterproof, DC5V

0.3W/pcs

      2,800

HHX-1211RGBF

RGB

12mm Lamp,waterproof, DC5V

0.3W/pcs

      7,500

Danh mục: