HHX-20171RF-50

8,700 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

Công xuất

 Giá bán

HHX-20171C-50

mutil colors

20mm, 5050SMD,waterproof,5V

0.3W/pcs

     12,400

HHX-20171RGB-50

RGB

20mm, 5050SMD,waterproof,5V

0.3W/pcs

      8,700

HHX-20171RF-50

red

20mm, 5050SMD,waterproof,12V

0.24W/pcs

      8,700

HHX-20171YF-50

yellow

20mm, 5050SMD,waterproof,12V

0.24W/pcs

      8,700

HHX-20171GF-50

blue

20mm, 5050SMD,waterproof,12V

0.24W/pcs

      8,700

HHX-20171BF-50

green

20mm, 5050SMD,waterproof,12V

0.24W/pcs

      8,700

HHX-20171WF-50

white

20mm, 5050SMD,waterproof,12V

0.24W/pcs

      8,700

Danh mục: