HHX-2091RGBF

9,800 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

Công xuất

 Giá bán

 

 

 

 

 

HHX-2091RGBF

mutil colors

12mm Lamp,waterproof, DC5V

0.3W/pcs

      9,800

 

 

 

 

 

Danh mục: