HHX-2811IRF-5630

14,900 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-2811IRF-5630

red

5630-SMD,waterproof,constant current

DC5V

0.75W

   14,900

HHX-2811IYF-5630

yellow

5630-SMD,waterproof,constant current

DC5V

0.75W

   14,900

HHX-2811IBF-5630

blue

5630-SMD,waterproof,constant current

DC5V

0.75W

   14,900

HHX-2811IGF-5630

green

5630-SMD,waterproof,constant current

DC5V

0.75W

   14,900

HHX-2811IWF-5630

white

5630-SMD,waterproof,constant current

DC5V

0.75W

   14,900

HHX-2811IWYF-5630

warm white

5630-SMD,waterproof,constant current

DC5V

0.75W

   14,900

Danh mục: