HHX-323RF

11,800 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-323RF

red

5mm LED,waterproof

DC12V

0.24W

   11,800

HHX-323YF

yellow

5mm LED,waterproof

DC12V

0.24W

   11,800

HHX-323BF

blue

5mm LED,waterproof

DC12V

0.24W

   13,700

HHX-323GF

green

5mm LED,waterproof

DC12V

0.24W

   13,700

HHX-323WF

white

5mm LED,waterproof

DC12V

0.24W

   13,700

Danh mục: