HHX-38103RF-35

8,500 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-38103RF-35

red

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    8,500

HHX-38103YF-35

yellow

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    8,500

HHX-38103BF-35

blue

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    8,500

HHX-38103GF-35

green

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    8,500

HHX-38103WF-35

white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    8,500

HHX-38103WYF-35

warm white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    8,500

Danh mục: