HHX-38103IRF-35

9,700 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-38103IRF-35

red

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    9,700

HHX-38103IYF-35

yellow

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    9,700

HHX-38103IBF-35

blue

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    9,700

HHX-38103IGF-35

green

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    9,700

HHX-38103IWF-35

white

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    9,700

HHX-38103IWYF-35

warm white

3528-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.24W

    9,700

Danh mục: