HHX-38103RF-50

15,700 

 Mã nhà   SXMàuMô tảđiện áp   SDCông xuất Giá bán HHX-38103RF-50red5050-SMD,waterproofDC12V0.72W   15,700 HHX-38103YF-50yellow5050-SMD,waterproofDC12V0.72W   15,700 HHX-38103BF-50blue5050-SMD,waterproofDC12V0.72W   15,700 HHX-38103GF-50green5050-SMD,waterproofDC12V0.72W   15,700 HHX-38103WF-50white5050-SMD,waterproofDC12V0.72W   15,700 HHX-38103WYF-50warm   white5050-SMD,waterproofDC12V0.72W   15,700 HHX-38103RGBF-50RGB5050-SMD,waterproofDC12V0.72W   15,700

Danh mục: