HHX-384RF-50

22,700 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-384RF-50

red

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.96W

   22,700

HHX-384YF-50

yellow

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.96W

   22,700

HHX-384BF-50

blue

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.96W

   22,700

HHX-384GF-50

green

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.96W

   22,700

HHX-384WF-50

white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.96W

   22,700

HHX-384WYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.96W

   22,700

HHX-384RGBF-50

RGB

5050-SMD,waterproof

DC12V

1.44W

   22,700

Danh mục: