HHX-6143IRF-50 with IC

18,900 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-6143IRF-50

red

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,900

HHX-6143IYF-50

yellow

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,900

HHX-6143IBF-50

blue

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,900

HHX-6143IGF-50

green

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,900

HHX-6143IWF-50

white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,900

HHX-6143IWYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,900

Danh mục: