HHX-5583RF-35

5,500 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-5583RF-35

red

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-5583YF-35

yellow

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-5583BF-35

blue

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-5583GF-35

green

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-5583WF-35

white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-5583WYF-35

warm white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

Danh mục: