HHX-7583RF-35L

5,500 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-7583RF-35L

red

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-7583YF-35L

yellow

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-7583BF-35L

blue

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-7583GF-35L

green

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-7583WF-35L

white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-7583WYF-35L

warm white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

Danh mục: