HHX-719RGBF

9,000 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

 

 

 

 

 

 

HHX-936RGB

RGB

Straw hat LED,non-waterproof

DC12V

0.72W

    7,900

HHX-719RGBF

RGB

Straw hat LED,waterproof

DC12V

0.72W

    9,000

Danh mục: