HHX-6083ILRF-50

18,800 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-6083ILRF-50

red

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

HHX-6083ILYF-50

yellow

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

HHX-6083ILBF-50

blue

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

HHX-6083ILGF-50

green

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

HHX-6083ILWF-50

white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

HHX-6083ILWYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   18,800

Danh mục: