HHX-6143RF-50

15,700 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-38103RF-50

red

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   15,700

HHX-38103YF-50

yellow

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   15,700

HHX-38103BF-50

blue

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   15,700

HHX-38103GF-50

green

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   15,700

HHX-38103WF-50

white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   15,700

HHX-38103WYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   15,700

HHX-38103RGBF-50

RGB

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   15,700

Danh mục: