HHX-6393RF-35

5,900 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-6393RF-35

red

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,900

HHX-6393YF-35

yellow

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,900

HHX-6393BF-35

blue

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,900

HHX-6393GF-35

green

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,900

HHX-6393WF-35

white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,900

HHX-6393WYF-35

warm white

3528-SMD,waterproof

DC12V

0.24W

    5,900

Danh mục: