HHX-75143IRF-50

17,600 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-75143IRF-50

red

5050-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   17,600

HHX-75143IYF-50

yellow

5050-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   17,600

HHX-75143IBF-50

blue

5050-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   17,600

HHX-75143IGF-50

green

5050-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   17,600

HHX-75143IWF-50

white

5050-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   17,600

HHX-75143IWYF-50

warm white

5050-SMD,non-waterproof,constant current

DC12V

0.72W

   17,600

Danh mục: