HHX-813RLF

5,500 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-813RLF

red

Super flux LED,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-813YF

yellow

Super flux LED,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-813BF

blue

Super flux LED,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-813GF

green

Super flux LED,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

HHX-813WF

white

Super flux LED,waterproof

DC12V

0.24W

    5,500

Danh mục: