HHX-75123RF-50 waterproof

10,900 

 

Mã nhà SX

Màu

Mô tả

điện áp SD

Công xuất

 Giá bán

HHX-75123RF-50

red

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   10,900

HHX-75123YF-50

yellow

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   10,900

HHX-75123BF-50

blue

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   10,900

HHX-75123GF-50

green

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   10,900

HHX-75123WF-50

white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   10,900

HHX-75123WYF-50

warm white

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   10,900

HHX-75123RGBF-50

RGB

5050-SMD,waterproof

DC12V

0.72W

   10,900

Danh mục: