SCL2008

1,400,000 

– SCL2008 là CPU điều khiển các bảng thông tin điện tử 3 mầu hoặc đa sắc tốt  nhất hiện nay
– Nó có khả năng phân vùng hiển thị
– Hiển thị đồng hồ thời gian thực kiểu điện tử hoặc kiểu kim
– Hiện thị nhiệt độ, độ ẩm không khí
– Hiển thị Logo, file flash
– Có thể đáp ứng kích thước khác nhau của bảng thông tin điện tử ( VD : 4032×128, 2048×256, 1024×512…)
– Và rất nhiều các tính năng khác, xem giáo trình sử dụng

Danh mục: